INFORMATIE VOOR PATIËNTEN | << terugKostprijs van uw anesthesie

Geachte Patiënt,
Alle noodzakelijke informatie over de kostprijs van uw verblijf vindt U op de website van het fusieziekenhuis, www.azmonica.be waar U onder de hoofding “facturen”, onderverdeeld in kleinere hoofdstukken, alle belangrijke info kan nalezen.

U kan diezelfde informatie ook opvragen ter gelegenheid van uw opname voor de heelkundige ingreep.

Via de prijslijn van het ziekenhuis kan U bijkomende info opvragen over de kostprijs van uw opname. Hiervoor contacteert U het nummer 0800/92258

De kostprijs, of het ereloonsupplement dat door de anesthesist wordt aangerekend is in evenredigheid met het ereloonsupplement dat uw chirurg zal aanrekenen, en wordt mede bepaald door uw kamerkeuze en de opnameverklaring die U ter ondertekening zal voorgelegd worden.

U zal op de website onder “consultaties”, of op de lijst die aan het onthaal van het ziekenhuis ter beschikking ligt lezen dat de anesthesisten niet geconventionneerd zijn. Dit betekent niet dat U niet aan het conventietarief kan behandeld worden indien U dit vraagt en hiervoor in aanmerking komt.

De maximumsupplementen die de anesthesisten aanrekenen zijn:

Voor gehospitaliseerde patiënten:
- Zaal: 0%
- Tweepersoonskamer: 50%
- Eenpersoonskamer: 100%

Voor ambulante patiënten:
- Zaal: 100%
- Tweepersoonskamer: 100%
- Eenpersoonskamer: 100%

Afwijkingen op bovenstaande ereloonsupplementen, tot 100% op een tweepersoonskamer in het ziekenhuis, tot 200% op een éénpersoonskamer in het ziekenuis, en tot 200% voor alle kamertypes in het daghospitaal, vereisen een ondertekend akkoord vanwege de patiënt.

Gedetailleerde prijsinformatie of kostenraming over de anesthesie zelf kan U verkrijgen door het secretariaat van de dienst te contacteren per mail: secreanesthesiecd@azmonica.be of tel 03/3205643. kostenramingen kunnen echter alleen op basis van het correcte nomenclatuurnummer, of een nauwkeurige omschrijving van uw ingreep, en op basis van uw kamerkeuze. Let wel dat het hier gaat om een prognose te goeder trouw, en geen verbintenis.

NB.: voor conserverende tandverzorging onder algemene verdoving wordt een supplement aangerekend van maximum 100 € ongeacht leeftijd of kamerkeuze. Uw tandarts zal het noodzakelijke document hiervoor ter ondertekening aanbieden.
NB.: voor ingrepen waar geen officieel nomenclatuurnummer bestaat bepaalt de anesthesist zijn ereloon in overleg met de chirurg en in overeenstemming met de deontologische principes.


>> download document