INFORMATIE VOOR ARTSENGeachte Collega,
Uw patiënt biedt zich aan met zijn preoperatieve brochure, of U heeft samen met de chirurg besloten tot opname voor een heelkundige ingreep. Wij stellen het op prijs dat U samen met de patiënt het preoperatief dossier vervolledigt. Hiervoor dienen de twee brochures, in PDF-formaat, die u hieronder kan downloaden en afdrukken.De eerste brochure is het document ter voorbereiding van de patiënt op de operatie.
Het aanvullen van dit preoperatief dossier is van essentiëel belang voor het inschatten van het operatief risico en het aanpassen van de anesthesietechniek aan de gezondheidstoestand van uw patiënt. Het preoperatief bilan is tevens belangrijk om alle nevendiagnoses correct te kunnen invoeren in het MKG-dossier van uw patiënt.
Gelieve alle actueel relevante gegevens mbt nevendiagnoses en belangrijke gegevens uit de ziektegeschiedenis te vermelden, alsook recente rapporten mbt belangrijke co-morbiditeit bij te voegen of functieonderzoeken aan te vragen in geval van niet op punt gestelde co-morbiditeit.

>> download documentDe tweede brochure is het “Schema voor Preoperatieve Onderzoeken”. Dit schema moet U helpen in functie van de leeftijd van de patiënt, het voorliggend medisch dossier en de zwaarte van heelkundige ingreep de bijkomende preoperatieve onderzoeken of bloedafnames te plannen.

>> download documentDe dienst anesthesie dankt U op voorhand voor de medewerking.